S datem založení 15. července 1905 zároveň patří sbor k těm s delší historií. Ve svých počátcích měl 17 členů a o jeho založení se v kronice dovídáme: „Celkem přihlásilo se 17 členů činných a za předsedu sboru byl jednohlasně zvolen František Novotný. Obec zakoupila dvouproudní stříkačku s výzbrojí pro dvacet mužů od firmy R. Smekal v ceně 3000 korun.“


První zásah na sebe nenechal dlouho čekat. Uskutečnil se v listopadu 1905 a sbor byl tehdy trubkou svolán k přespolnímu hašení ohně do Studence. V roce 1909 byla vybudována hasičská zbrojnice a předána k užívání.


V roce 1937 sbor zakoupil stříkačku MARA 12, která je po renovaci opět funkční a stala se chloubou sboru. Nutno dodat, že celou rekonstrukci provedli členové sboru svépomocí. Kromě ní má sbor ve své výbavě v současnosti stříkačky PPS 12, PPS 8, automobil Avia 31 a zhruba tři týdny i auto Transporter, které pochází z obnovy vozového parku Policie České republiky. V loňském roce dostala požární zbrojnice novou střechu a byl rovněž postaven stožárový sušák.


Sbor má v současnosti 52 členů, z toho je 14 žen. Nejstarším členem je dvaadevadesátiletý Jaroslav Kovařík, který je ve sboru od roku 1947 a dění dodnes sleduje. Velitelem SDH Smrk je Rostislav Veselý a starostkou Lenka Bachanová.


Sbor pořádá v obci se zhruba třemi stovkami obyvatel veškeré kulturní akce. Ať již je to mikulášská nadílka, silvestrovské posezení, pálení čarodějnic, dětský den na sklonku prázdnin či tradiční pouť, v jejíž přípravě se střídají hasiči s FC Smrk. Obecnímu úřadu pomáhají nejrůznějšími brigádami, jako je jarní úklid obce, sázení stromků a mnoho dalších.


Sbor se účastnil zásahu při požáru stohu ve Vladislavi v roce 2007 a tamtéž pomáhal při povodních v roce 2005, kdy odčerpával vodu z mateřské školky.
Smrčský hasičský sbor se zúčastňuje okrskových i oblastních soutěží v Kojatíně, přičemž ženy sklízejí úspěch zpravidla umístěním do třetího místa. Muži bývají úspěšní zejména na soutěži Kojatská baba, na níž předvádějí útok v převlecích. Letos se například nechali inspirovat známým seriálem M.A.S.H.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Hasiči pořádají i výlov rybníka
SDH Smrk by chtěl v brzké budoucnosti svoje řady posílit i o dětské družstvo. Již nyní je pořadatelem většiny kulturních akcí v obci. Velkým úspěchem byla letošní premiérová akce chytání a opékání ryb pro širokou veřejnost u příležitosti výlovu místního rybníka Luža. Starostka Lenka Bachanová k aktivitám sboru říká: „Není důležité, že jsem starostka, ale důležité je, že mám vedle sebe lidi, na které se můžu spolehnout.“

VLADIMÍRA EL BEHANI