O pořízení žebře na hašení požárů se však dle obecní kroniky rozhodlo již v roce 1885. Stříkačka od firmy Josef Vystrčil byla za 1600 korun zakoupena a slavnostně vysvěcena v září roku 1906. Kmotrou stříkačky byla paní Gabriela z Haugwitzu. Odtud pochází pro zajímavost i pojem ruční stříkačky „gabrielky“.


Dalšího rozvoje dosáhl sbor po druhé světové válce. Roku 1956 byla pořízena první motorová stříkačka PS-8 a automobil Škoda RN. Ten byl v roce 1961 nahrazen Tatrou 805, kterou sbor s platnou STK udržuje dosud a s velkým úspěchem se účastní srazů automobilů tohoto typu a stáří.


V listopadu 1997 byly zahájeny práce na výstavbě nové hasičské zbrojnice, na nich sbor odpracoval 1924 brigádnických hodin. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena v září 1999.


Sbor disponuje cisternovým automobilem CAS 25 706. Díky tomu slouží sbor jako první výjezdová jednotka pro stanici HZS Náměšť nad Oslavou a vypomáhá dalším spolkům, ať už při závodech doplňováním vody, při výročích ukázkou techniky a podobně. Sbor má ve své výbavě dvě stříkačky PS 8 a stříkačku PS 12, motorovou řetězovou pilu, plovoucí a kalové čerpadlo, řetězový zvedák, osvětlovací agregát s výsuvnou rampou, dýchací techniku, lezeckou záchrannou výstroj s lany a mnoho dalšího. Na kvalitní vybavení pro zásahy kladou pozďatínští velký důraz.


Zásahů se ostatně účastní velmi často. Jen v loňském roce to bylo 40 výjezdů, na nichž strávili celkem 240 hodin, v letošním roce mají za sebou již 20 výjezdů. SDH Pozďatín se podílí díky své technice i na zabezpečení velkých kulturních akcí v rámci kraje, jako jsou například koncertní vystoupení. Takto pomáhali například během koncertu skupiny Tři sestry v nedalekém Studenci, koncertu Heleny Vondráčkové v Havlíčkově Brodě, skupiny Kabát v Jihlavě, Lucie či Čechomoru. Jednotka byla z důvodu vybavenosti a akceschopnosti v roce 2002 zařazena do plošného pokrytí integrovaného záchranného systému.


Soutěžní činnost pro hasiče z Pozďatína není prioritou, i když se sbor okrskové i oblastní soutěže pravidelně účastní. Členové sboru si zvyšují svoji fyzickou kondici účastí na hokejových zápasech a účastní se i florbalových či nohejbalových turnajů a turnajů ve stolním tenise. Při udržování kondice nezapomínají ani na děti, pro které zakoupili velkou trampolínu a pořádají mnoho dalších akcí. Sbor má v současnosti 51 členů, starostou sboru je Jaroslav Dufek a velitelem Jaroslav Musil.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Hasičská technika je proslavila

Pozďatín/ SDH Pozďatín disponuje velkým množstvím rozličné hasičské techniky potřebné k zásahům. Tu financuje především z pořádání kulturních a sportovních akcí, z nichž je nejznámější Pozďatínská lávka. Na její sedmý ročník se v letošním roce dostavily více než tři tisíce přihlížejících diváků. Pozďatínští pořádají tradiční hasičský ples, pravidelné divadelní představení ochotnického souboru z Budišova, Petanque cup či rybolov pstruhů a v srpnu tradiční pouťovou veselici. Jako odměnu za trpělivost a pochopení pořádají pro své rodiny každoročně zajímavý celodenní zájezd.

VLADIMÍRA EL BEHANI