V neděli 5. července proběhnou oslavy 100 let trvání sboru a ze zmíněné statistiky je patrné, že nepůjde o nic malého. Účast přislíbil senátor Vítězslav Jonáš i bývalý hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, jehož dědeček za první republiky v Telči úspěšně podnikal ve výrobě hasičských stříkaček. Přijet by měl i bývalý ministr vnitra, třebíčský rodák František Bublan.

Krátce po poledni začne průvod hasičů a techniky Kramolínem, připravena je ukázka požárního útoku. Přijede zahrát dechovka Šohajka, na večer je naplánovaná taneční zábava se skupinou Bagr.

A jak to vypadalo v samotných počátcích existence kramolínského hasičského sboru?

„Obecní představení, vědomi si toho, že je Kramolín obklopen ze všech stran lesy a z jedné hlubokým údolím řeky Jihlavy, čímž se stává obtížně přístupným, iniciovali vznik sboru dobrovolných hasičů,“ popisuje situaci v roce 1909 almanach. Prvním starostou se tehdy stal místní František Žák.
Před stoletím se dokonce hasiči zavázali, že každý člen, který zůstal příznivcem až do smrti, měl při pohřbu od sboru nárok na doprovod v parádním kroji ke hrobu. Zároveň pak vlál po tři dny na hasičské zbrojnici smuteční prapor. Prostě tady byli hasiči vždy ve velké úctě.

Dnes je starostou už 18 let Hubert Hadraba. „Přesný počet požárů, u kterých jsme za celou dobu trvání zasahovali, jsme dohromady nedávali. Spíš, na co si kdo vzpomněl, to jsme zanesli do připravované vzpomínkové brožury,“ zmínil jednatel Josef Blaha.

Nejvíc pilno měli kramolínští hasiči jednoznačně v 70. letech minulého století, když se stavěla nedaleká Dalešická přehrada. Docházelo tehdy k požárům při odlesňování a pálení klestí v zátopovém území.