Ačkoliv patří spíše k mladším sborům, činnost SDH Kojatín je přepestrá. Kojatínští hasiči jsou zároveň jedinou činnou organizací v obci s necelou stovkou obyvatel.


Hasičský sbor byl v Kojatíně založen na podzim roku 1961. Ve svých počátcích měl 14 členů, postupně se dopracoval k dnešnímu počtu 33. Iniciátorem založení a prvním starostou sboru byl Josef Chyba, prvním velitelem Josef Mrňa. Tři ze zakládajících členů jsou dodnes aktivní.


Hasičskou zbrojnici zbudovali Kojatínští v roce 1966 a v roce 1978 zakoupili vagón, který sloužil téměř třicet let jako klubovna. Nyní pokračují v budování hasičského areálu, který se stal jejich zázemím. Dodnes se zde podařilo vybudovat sklad, sociální zařízení, šenk a v blízké budoucnosti by tu kojatínští hasiči rádi viděli i pódium a taneční parket. Současný starosta sboru Petr Švaříček aktivity sboru komentuje: „Jsme aktivní, nečekáme, co nám kdo dá.Ročně vyděláme i 40, 50 tisíc korun, které investujeme do techniky a do areálu.“


Kojatínští hasiči mají ve svých řadách i devět žen a dlouhou dobu měli i dětské družstvo. To jim však odrostlo, a tak musejí počkat, až jim vyrostou noví zájemci. I tak se jim daří v současnosti na soutěže sestavovat tři družstva, jedno ženské a dvě mužská.


Je třeba zmínit, že SDH Kojatín funguje od svého založení po celou dobu nepřetržitě. V obci pořádá sbor svépomocí s minimální dotací obce veškeré kulturní akce, ať již je to tradiční srpnová pouť, masopust, čarodějnice či donedávna dětské dny.


Celoroční přípravu vyžaduje rovněž organizace soutěží. Kojatínští pořádají i námětová cvičení, k zásahům v posledních letech naštěstí vyjíždět nemuseli.
Ve svém středu mají však vyhlášeného odborníka na hasičskou techniku, na Josefa Chybu se obracejí sbory z celého okresu. Ve své výbavě má nyní kojatínský sbor dvě stříkačky PPS 8, stejný počet PPS 12 a jednu PPS 16, dvoukolovou stříkačku z počátků sboru, a rád by si dopomohl k novému automobilu.


V minulosti hasiči měli ve své výbavě automobil TV rumunské výroby, ten však již dosloužil.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Kojatská Baba

SDH Kojatín je patřičně hrdý na svůj rozsáhlý a velmi dobře udržovaný hasičský areál, který k tréninku využívají i okolní obce. Na areálu odpracují kojatínští hasiči každoročně přes tisíc brigádnických hodin a v jeho budování neustále pokračují.
V posledních letech je proslavila především soutěž Kojatská Baba, jejíž čtvrtý ročník proběhl letos v srpnu. Této soutěže žen se účastní až 12 družstev, jak však sami Kojatínští říkají, jde během ní především o legraci.
Tu zpravidla zajišťují recesní vystoupení družstev mužů. Na soutěž samotnou navazuje zábava, hry a atrakce pro děti, pro dospělé večerní taneční zábava. Celá akce přiláká každoročně až na tři stovky diváků.

VLADIMÍRA EL BEHANI