Další hasiče z Třebíčska najdete na:
www.trebicskydenik.cz/hasici

Snadno si tedy spočteme, že předloni Sbor dobrovolných hasičů z Dukovan oslavil již 120. výročí své existence. Oslavy se konaly v červnu a byly skutečně velkolepé, výročí se sešlo hned několik. Kromě založení hasičského sboru připadlo na stejné datum i 730. výročí první písemné zmínky o obci, 100. výročí budovy školy a 10. výročí udělení znaku obce a praporu.


Dukovanskou náves mimo jiné krášlí pomník svatého Floriana, kde místní hasiči při podobných výročích drží čestnou stráž.


V současnosti má dobrovolný hasičský sbor 28 členů. Scházejí se každý první pátek v měsíci a čas věnují převážně kontrolním a kondičním aktivitám. Ženské ani dětské družstvo Dukovanští zatím nemají, dvě z dukovanských dětí jsou však členy dětského družstva v Hrotovicích.


Hasiči se zaměřují především na osvětu a prevenci. K jejich aktivitám patří například kontrola komínů, informování občanů o nakládání s nebezpečnými látkami, dohled nad revizí hasicích přístrojů a mnoho dalšího.


Pomoc může potřebovat i loď


Jen v loňském roce se pak zúčastnili osmnácti výjezdů, z toho 10 bylo technického rázu. Jednalo se převážně o odstraňování překážek z komunikací, čerpání vody ze zatopených sklepů při prudkých jarních deštích či likvidaci obtížného hmyzu na budově místní školky. Vyjíždělo se i ke dvěma požárům; jednou do nedalekých Rouchovan, kde hořela bytová jednotka, a jednou k požáru v rodinném domě v obci. V minulosti Dukovanští pomáhali při záplavách na Znojemsku, stavěli protipovodňovou hráz u elektrárny Havránek na řece Jihlavce, v roce 2007 prováděli dozor v chatové oblasti v souvislosti se zátopovou vlnou a následně vyjížděli k požáru kombajnu. Připraveni byli vyjet loni v létě na pomoc výletní lodi Vysočina na Dalešické přehradě, když to vypadalo, že bude mít na trase závažný technický problém.


Šedesát let členem sboru


V obci pomáhají s údržbou místní zeleně, především s výsadbou a zaléváním okrasných stromů a keřů, rybářům pak s okysličováním vody v obecním rybníce. V minulosti dělávali ukázky techniky pro děti ze základní školy, které se chystají znovu obnovit.


Dukovanští hasiči mají ve své výbavě dvě cisternová auta CAS 25, jedno přitom pochází z jaderné elektrárny, která se rozhodla renovovat svůj vozový park a jedno z aut hasičům věnovala. Ti si je pak pro své potřeby dovybavili. Dále vlastní stříkačky PS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo a kalová čerpadla.


Starostou dukovanských hasičů je Svatopluk Čech, velitelem Pavel Stuchlík. Dukovanští mají ve svých řadách i jednadevadesátiletého hasiče, vyznamenaného medailí za věrnost. Je jím Ferdinand Kryz, který je členem sboru již šedesát let.

Hasičský počin

Hasiči z Dukovan mají v plánu vytvořit vlastní webové stránky, kde se chtějí zaměřit převážně na osvětu. Lidé by tu měli najít například odkazy na platné vyhlášky a rady, související s prevencí požárů a další užitečné rady. Každý rok v zimě dobrovolní hasiči připravují pro dukovanskou drobotinu kluziště na víceúčelovém sportovním hřišti. „Jedná se o nástřik vody na umělý povrch hřiště. Většinou se provádí v noci, protože přes den jsou kluci zaměstnaní. Podmínkou je mráz. Vzhledem k tomu, že led každý týden roztaje, tak se tato činnost neustále opakuje. Je to celkem náročné, protože voda zamrzá i v hadicích. Potom je nutné vše uklidit a usušit. Kluci jsou samozřejmě celí mokří a občas to i omarodí,“ říká velitel dukovanských hasičů Pavel Stuchlík.

VLADIMÍRA EL BEHANI