Členové sboru se měli starat nejen o preventivní ochranu proti vzniku ohně a jeho rozšíření bránit, ale měli též pomáhat při dalších živelných pohromách. Členové hasičsko-požárních sborů vzali na sebe tyto úkoly zcela dobrovolně a z dobré vůle, z lásky k bližnímu, ale i z povinnosti chránit společný národní majetek.


Přispěchali jim na pomoc i místní divadelní ochotníci a studenti. Sehráli tehdy v roce 1883 první divadelní představení v Opatově vůbec „Sezení městské rady“ a celý výtěžek 30 zlatých darovali nově zakládanému sboru.


Sbor dobrovolných hasičů byl vedoucím spolkem v Opatově. Staral se o veškerou kulturní a osvětovou činnost. Každoroční výlet do „Zákopů“ a o masopustě „Hasičský věneček“ bývaly vždy dostaveníčkem hostů z celého kraje.


Hasiči zachránili desítky stavení


Po založení sboru byly všechny protipožární potřeby uskladněny v domě zvaném „Sejpky“. Roku 1892 byly na hasičské skladiště upraveny dřívější „Masné krámy“. Slavný vjezd do tohoto skladiště se konal při veliké oslavě.


Hasiči zachraňovali veliké hodnoty při likvidaci mnohých požárů v obci. Obec koupila hned po založení sboru čtyřkolovou stříkačku, do které se musela voda nalévat. Dlouho sloužila proti ohni i malá ruční „berlovka“. Později byla koupena od firmy R. Smejkal vozová stříkačka. Až roku 1928 byla koupena od firmy J. Vystrčil stříkačka motorová za 45 tisíc korun. V meziválečných letech mimo menších ohňů postihl obec v roce 1930 největší požár a místní sbor pomáhal zachraňovat 37 stavení. Před druhou světovou válkou byl při požárním sboru ustaven též odbor ženský. Jeho vedoucí byla náčelnice Anežka Krutišová. Během války jeho činnost zanikla a nebyla až dosud obnovena.


Požární nádrž přivedla vodu do vsi


V 50tých letech 20. století postavila obec na „Vejhoně“ požární nádrž. Z ní bylo možno dostat vodu v době nejkratší do všech částí Opatova. Roku 1960 byla zřízena požární zbrojnice v obecním domě č. 104. Po 10 letech byla postavena požární zbrojnice nová. Při výročí 90. let trvání sboru byla slavnostně otevřena.


Po válce se červený kohout obci nevyhýbal a sbor při mnoha zásazích při menších požárech stavení i v lesích a na polích zachránil nemalé hodnoty. Mimořádný byl rok 1995. Celkem hasiči zasahovali u osmi požárů. Příčinou bylo velké sucho a vysoké teploty. Zásahy hasičských družstev byly hodnoceny jako výborné, sbor dostal odměnu ve výši 20 tisíc korun. V srpnu 1999 hořelo hospodářské stavení v Kněžicích. Při požáru zasahovalo 12 členů sboru a dvě zásahová vozidla. Za obětavost a nasazení členů obdržel sbor děkovný dopis starosty Kněžic pana Kalčíka. Hasiči pomáhají obci i při velkých deštích, při čištění kanalizace, při sněhových kalamitách a v jiných nesnázích.


Tradice vydržela dodnes


Na sportovním poli se Opatovští zúčastňovali okrskových soutěží s družstvy mužů i dorostenců. Tradice vydržela do dnešních dnů a svými výsledky dobře reprezentují obec. Když se v roce 1982 pravidelná okrsková požárnická soutěž konala v Brtničce, čtyři členové složili zkoušku odznaku „vzorný požárník II. stupně“.


Budoucnost má sbor zajištěnou


Oslavy 100. výročí založení Požárního sboru v Opatově se konaly v sobotu 19. června 1983. Při oslavě byla předána vyznamenání za zásluhy, za příkladnou práci a čestná uznání.


V 80tých letech byl sbor zařazen jako výjezdový. K dispozici měl stříkačku PS12, cisternu CAS – 24 a požární Avii 30. S touto technikou přetrvává dodnes, neboť získávání peněz na novou je velice nelehký úkol.


Dnes má sbor 81 členů a z toho je téměř 20 žen. Velitelem je Petr Krutiš a starostou Radim Sobotka. Pro Opatov je sbor mimořádným pomocníkem a o svoji budoucnost se nemusí obávat.

Největší opatovský oheň

v roce 1930 se šířil za velikého větru. Ve chvíli hořelo najednou 37 domů od kostela na náměstí počínajíc a skončilo až u posledního domu v horním konci. Štěstí bylo, že za tímto domem byly na pozemcích nasázeny brambory.

U nich se oheň zastavil. Obilím by se dostal až do Brtničky. Ke zdolání ohně přijeli požárníci až z Brna.
Hasičský počin

Při přípravách na oslavy 125. výročí založení SDH se Opatovští rozhodli, že si nechají vyrobit nový prapor. Byl zaplacen z dotací a vypomohla i obec. V listopadu 2008 se konala slavnost žehnání nástupem ve stejnokrojích i s novým praporem u zbrojnice. Následovalo přání k životnímu jubileu zasloužilému členovi Františku Hildebrandovi. Akce byla důstojnou oslavou významného jubilea 125. let existence sboru.

JIŘÍ JAKUBEC