Psal se rok 1913, když se tehdejší starosta Hartvíkovic Jan Sedlák spolu s řídícím učitelem Jaroslavem Nováčkem a římskokatolickým farářem Karlem Čermákem zasloužili o vznik sboru dobrovolných hasičů.

O počátcích sboru se toho dnes už bohužel moc nedozvíme, v protokolní knize sboru chybějí první tři listy a tím i zápisy z let 1913 až 1915. Víme pouze, že v roce založení byla zakoupena stříkačka a výzbroj pro 20 mužů. Co už však k holým a bolestným faktům přičíst můžeme, je to, že velkou ránu sboru uštědřila 1. světová válka, které padlo za oběť hned několik členů.

Ze zakládající dvacítky dobrovolných hasičů bylo ve válečných letech činných pouze jedenáct. Neutěšená situace trvala až do roku 1919, kdy se většina vojáků vrátila do svých domovů, a do sboru byli přijati noví členové. Byla zakoupena ruční kolová stříkačka a postaveno požární skladiště nazývané Hasická kůlna. V roce 1928 byla při sboru založena takzvaná hasičská omladina, složená jak z chlapců, tak z děvčat, která se udržela až do 2. světové války. Z pramenů se dozvídáme, že činnost tehdejšího sboru byla mnohými občany bojkotována, jejich práce zlehčována a dokonce znesnadňována.


I přes tyto obtíže se sbor v obci udržel a postupně se stal jednou z nejaktivnějších složek. Soustředil se mimo jiné na práci s mládeží. První družstvo žáků vystoupilo v roce 1968 na oblastním srazu v Budišově. Nyní má sbor 38 členů včetně letos ustaveného družstva mladších žáků, o jehož vznik se zasloužila paní Marta Sýkorová a Hartvíkovičtí jsou na ně patřičně hrdí.

VLADIMÍRA EL BEHANI