Myšlenka řídícího učitele Antonína Abraháma našla podporu a již 27. října 1889 byl založen požární sbor. První předseda byl Antonín Abrahám, náčelník Antonín Prášil a jednatel Jan Krejča.


V té době v obci žilo více než 600 obyvatel. Litohořský hasičský sbor patří mezi nejdříve založené české organizované sbory na Moravě. Při založení bylo 48 členů. Začínal tak jako mnoho jiných sborů se skromnou, jednoduchou a nejnutnější výzbrojí. V roce 1890 byla zakoupena ruční stříkačka od firmy R. A. Smekal. Stála 850 zlatých. Postupem času se technika vylepšovala a doplňovala jen díky podpoře všech občanů.


Hasiči byli nejen obránci v boji proti všem přírodním živlům, ale jsou dodnes i nositeli kultury v obci. Tradiční vždy byly především hasičské bály, výlety či zájezdy do divadla. Běh života byl narušen válkou, kde položilo život několik členů sboru. Po jejím skončení činnost pokračovala dál a do roku 1928 měli litohořští na svém kontě již 30 zásahů při požárech.


V roce 1934 byla od firmy Kolben a Daněk zakoupena první motorová stříkačka za 30 000 Kč i s dvěma sty metrů hadic. Její svěcení proběhlo na župním sjezdu ve stejném roce, spojeném s oslavou 45 let sboru.


Nové zbrojnice se litohořští dočkali v 70. letech a oslava 90. výročí založení sboru v roce 1979 proběhla již v opravdu důstojných podmínkách. V roce 2005 byla provedena oprava hasičské stříkačky a nákup techniky, což si vyžádalo náklady 50 000 Kč. Polovinu této částky poskytla hasičům místní zemědělská společnost. V areálu koupaliště byla vybudována překážková dráha pro nácvik s dostatkem místa pro trénování požárních útoků.


Oheň lásky k bližnímu


Sbor po celou dobu existence naplňoval slova svého zakladatele, Abraháma: „Abychom byli vždy dobrými Čechy, od kosti dobrými hasiči, abychom vždy živili oheň lásky k bližnímu, který musí stále hořet v lidských srdcích, nemá-li oheň zlý zničiti dílo lidské.“


V současnosti má litohořský hasičský sbor celkem 57 členů, z toho je 53 mužů, 4 ženy a 6 mládežníků do 18 let. Velitelem je Zdeněk Řezáč a starostou Bohumír Kašík. Hasičská aktivita se dnes projevuje hlavně účastmi na soutěžích v požárním sportu a jejich pořádáním, různými brigádami pro zvelebení obce, organizováním sběru kovového odpadu a v neposlední řadě pořádáním pouťové a posvícenské taneční zábavy a hasičského plesu. Také se každoročně v červnu pořádá dětský den se soutěžemi a míčovými hrami.

HASIČSKÝ POČIN

Výjimečná akce probíhala ve dvou dnech, 17. a 18. října 2009. Hasiči a jejich čestní hosté z okolních sborů a vesnic se sešli v kulturním domě. Za svoji činnost byli ti nejlepší členové oceněni medailemi a čestnými plaketami. Venku byla k shlédnutí nádherná stará ruční stříkačka SDH Zvěrkovice, stejně tak jako novodobá technika profesionálních hasičů z Budějovic. V zasedací místnosti byla připravena velice pěkná výstava, kde byly k vidění i dokumenty z roku 1889, kdy sbor vznikl. Celým odpolednem provázela přítomné hudba Víkend Hostěradice a večer se pokračovalo taneční zábavou se skupinou Genetic. Účast byla doslova rekordní.
Hasiči nezapomněli ani na ty, kteří již tento svátek oslavit nemohou a k uctění jejich památky položili na místním hřbitově květiny k hrobům pana Abraháma, zakladatele sboru a pánů Česneka, Filipského a Kašíka, dlouholetých aktivních členů sboru.

JIŘÍ JAKUBEC