Požáry se obci naštěstí vyhýbaly, a tak i nástupce zakladatele sboru Luboš Švaříček zajišťoval mimo požární bezpečnost i spoustu akcí pro vyplnění kulturního a společenského života v obci.


V 50. letech vznikla hasičská zbrojnice přestavbou budovy tehdejšího MNV. Tou dobou byla zakoupena i první hasičská stříkačka PS8 s přívěsem. Od sedmdesátých let sbor vlastnil vozidlo GAZ, které dostal od školního statku Třebíč a přestavěl je na zásahový vůz.


Největší pýchou však bylo cvičiště, které se začalo budovat v roce 1972, aby v devadesátých letech vyrostlo v jeden z nejlepších areálů na okrese. Restituce však určily jiný běh událostí.


Družstva sokolských hasičů se vždy zúčastňovala soutěží. Finanční prostředky, které na to byly potřeba, si ovšem museli obstarat pomocí brigád, kterých se pravidelně účastnili.


Ostrých akcí, na nichž se sokolští podíleli, bylo nemálo. Mimo občasné lesní požáry to byla účast při povodních v roce 1985 v Třebíči a rovněž zásah při požáru zásob lnu v areálu školního statku v Třebíči v devadesátých letech.


Když v roce 2000 Luboš Švaříček zemřel, stal se starostou sboru František Šeda a velitelem Roman Stejskal. Ocenili veliké zásluhy svého předchůdce a od roku 2000 pořádají Švaříčkův memoriál v hasičských soutěžích. Nejvyšších příček dosahovala sokolská družstva hned od roku 2000 a vyvrcholením bylo vítězství v okresní lize mladých hasičů do 15 let v roce 2005. S finanční pomocí třebíčské radnice si v roce 2004 pořídili nové vozidlo VW transporter, protože starý GAZ dosloužil. A v roce 2008 si za peníze vydělané na brigádách a akcích pořádaných sborem koupili novou stříkačku určenou pro sport za 90 tisíc korun. I sídlo doznalo změn. Mezi lety 2006 až 2008 prošla rovněž za finanční pomoci třebíčské radnice budova celkovou rekonstrukcí a v současné době slouží nejen sboru, ale i jako obecní úřad a obecní knihovna.


Dnes má Sokolí sice jen 98 obyvatel, ale rovnou 29 hasičů, z nichž je sedm mladých. Jako za starých časů se podílejí mimo dobrovolnou ochranu občanů před požáry na organizaci plesu, pouťové zábavy a mnoha dalších společenských akcí.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Když vyhlášené cvičiště sokolských hasičů začaly ohrožovat v roce 2000 restituční spory, nikdo nevěřil, že by roky práce měly přijít vniveč. Tahanice skončily až v roce 2008 tím, že byl sbor z pozemku stavebním úřadem vykázán. S budoucností hasičských soutěží v Sokolí to vypadalo černě. Nadšení a chuť něco dokázat však nesly ovoce. Hasiči ze Sokolí museli zvládnout odkup nových pozemků od tří majitelů, očistit pozemky od skládky, odvodnit a vybudovat inženýrské sítě. Sluší se připomenout velice vstřícné jednání úředníků z třebíčské radnice, a to především pánů Krause, Krčála a Kunsta. Už 31. srpna 2009 bylo otevřeno cvičiště nové při příležitosti devátého ročníku Švaříčkova memoriálu. A aby toho nebylo málo, muži v tomto roce dobyli ve finále vítězství rekordním časem 17,32 sekundy.

JIŘÍ JAKUBEC