V roce 1948 padlo rozhodnutí o výstavbě hasičské zbrojnice a prvním vozidlem, které odtud vyjíždělo k zásahům, byl Fenomén Granit 25, pocházející z renovace válečného vraku. Sbor se podílel na likvidaci větších požárů v okolí, v Naloučanech, Vícenicích, Pyšelu nebo Vanči.


Od konce 70. let minulého století se však aktivita sboru snižovala až na minimum. Sbor nebyl zrušen jen díky obětavosti několika málo členů, kteří se aktivně účastnili schůzí okrsku.


Díky zájmu starosty obce a obecního zastupitelstva se v roce 2003 sbor dočkal znovuobnovení. Obec zakoupila nové pracovní obleky s přilbami a obnovila se i členská základna. Od roku 2004 se sbor aktivně účastní okrskové soutěže, námětových cvičení i soutěží v okolí.


V první polovině roku 2009 si s přispěním obce Zahrádka a kraje Vysočina sbor pořídil devítimístný VW Transporter T5, kterým lze dopravit techniku s příslušenstvím a šest členů posádky. Velkou rekonstrukcí prošla v souvislosti s nákupem nového vozu v letošním roce i požární zbrojnice, kde byly vybudovány nové podlahy, rozvody elektřiny a šatna. Členové sboru zde odpracovali minimálně na sedm set brigádnických hodin. Část požární zbrojnice přitom slouží i jako zázemí při pořádání kulturních akcí v obci, jako je například každoroční hasičský ples.


Sbor má v současnosti 30 členů, z toho je 17 mužů, čtyři ženy a devět dětí. Jejich starostou je Tomáš Rous, velitelem Petr Němec. Nejstarším členem je letos osmaosmdesátiletý Jaroslav Nováček, který je zároveň posledním žijícím členem z řad zakládajících a dění ve sboru neustále sleduje. Sbor dobrovolných hasičů je v současnosti jediným aktivním sdružením v obou obcích. Kromě přípravy kulturních akcí pomáhá obci i pořádáním brigád.


Hasiči tak čistí potoky a kanalizaci, ořezávají větve a odklízejí padlé stromy, letos během prudkých přívalových dešťů odčerpávali vodu v místní odchovně kuřat, ze zaplavených sklepů a studní rodinných domů.


V roce 2003 se sbor účastnil hašení většího požáru v katastru obce Čikov a v letech 2005 a 2006 držel pohotovost při povodních, když hrozilo protržení na přehradní nádrži Mostiště a vznik záplavové vlny, která by tak mohla zasáhnout rekreační oblast v katastru obce.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Sbor prošel změnami a modernizací
SDH Zahrádka a Častotice prošel v posledních letech velkými změnami a značnou modernizací, včetně obnovení členské základny. V letošním roce vzniklo družstvo starších žáků, které hned při svém prvním startu na soutěži ve Vícenicích zaujalo vynikající druhé místo. Do konce letošního roku by se mělo ustavit i kompletní družstvo žen. Hasiči ze Zahrádky a Častotic se rovněž chystají v květnu příštího roku spolu s dalšími 258 sbory překonat dosavadní český rekord v přepravě vody na dálku, který se uskuteční z obce Dolní Loučky na Žďársku na jeho nejvyšší bod Devět skal. Trasa má být dlouhá 69 km a všichni se již těší, že překonají dosavadní rekord 47,2 km.

VLADIMÍRA EL BEHANI