Hasiči Deník
28.6.2013

Noční hasičské závody jsou atraktivní pro diváky i hasiče

Vranín, Mladoňovice Pro někoho adrenalin, pro jiného výzva a pro dalšího naopak větší uvolnění a zpestření v sezoně. Takové mohou být noční hasičské závody, které si našly pevné místo v kalendáři soutěží v požárním útoku.

26.4.2013

Stoleté sbory trápí nakloněná zbrojnice i přímá konkurence

Třebíčsko - Stoletý stařec už pamatuje ledacos a osobními plány už příliš nehýří. Stoletý sbor dobrovolných hasičů se však stále vyvíjí, ať už tím správným, či sestupným směrem.

19.4.2013

Hasiči si mohou snížit tlak

Třebíčsko - Po loňském nešťastném zranění závodnice při požárním útoku vyvstala mezi dobrovolnými hasiči otázka, jak přispět k větší bezpečnosti sportovců.

10.5.2012

Sbor dobrovolných hasičů v Lukově dostal cenu za připravenost

Moravské Budějovice - Stalo se již tradicí, že na začátku května probíhá každoročně ve všech hasičských zbrojnicích na Moravskobudějovicku Den otevřených dveří.

12.5.2011

I malý sbor už zachránil velké hodnoty

Radošov - Sbor dobrovolných hasičů v obci, jejíž historie sahá až do 12. století, byl založen 22. června 1929. V Radošově tenkrát žilo více než 300 obyvatel a na obecní schůzi v hostinci Josefa Peška promluvil poprvé o nutnosti organizované ochrany proti požárům správce zdejší školy Josef Dufek.

6.5.2011

Brány hasičských stanic se opět otevřou

Třebíčsko – Vždy jednou do roka pořádají profesionální hasiči v kraji Vysočina na svých stanicích dny otevřených dveří. Nejinak tomu bude i letos.

5.4.2011

Soutěž přenosných stříkaček je oblíbená

Hornice - Sbor dobrovolných hasičů v Hornicích byl založen roku 1939. V obci tenkrát žilo téměř 170 obyvatel a přihlásilo se 14 členů. Při ustavující schůzi byl zvolen předsedou František Šenkypl, velitelem Ladislav Koutný, jednatelem Jan Michal a pokladníkem Stanislav Krotký.

31.3.2011

Hasiči dostali nové hadice a proudnice

Třebíč – Nové hadice a proudnice má ve výbavě od středy jednotka profesionálních hasičů v Třebíči.

24.3.2011

Sbor vznikl v roce 1904, nová zbrojnice letos

Číhalín - Hasičský sbor v obci, jejíž historie se píše už od 16. století, byl založen v květnu 1904.

17.3.2011

Slavíkovice mají nejstarší sbor v okolí

Slavíkovice - Ve Slavíkovicích byl hasičský sbor založen v roce 1904 a zařadil se tak mezi nejstarší vesnické sbory v okolí Jemnice.

10.3.2011

Vesnice, která má dva hasičské sbory: Dešov

Dešov - První písemná zmínka o obci Zdessow pochází z roku 1398. A jelikož současný Dešov vznikl sloučením obcí Velký Dešov a Malý Dešov až v roce 1960, existují do dnešních dnů v obci dva sbory dobrovolných hasičů.

3.3.2011

V Koutech se sbor hasičů zakládal politicky

Kouty - Obec Kouty, založená ve 2. polovině 13. století benediktínským klášterem v Třebíči, zažila největší požár v roce 1885, kdy dvě třetiny domů lehly popelem.

24.2.2011

Legendu požárního sportu píší ženy z Trnavy

Trnava - Hasičský sbor v Trnavě byl založen v roce 1904. V zápisu stojí: „Bylo velké sucho a následkem toho vzniklo hodně požárů.“

13.2.2011

Markvartičtí hasiči jsou úspěšní v soutěžích

Markvartice – Markvartice u Třebíče jsou obec starobylá, založená ve třináctém století při kolonizaci kraje rodem Heralticů z Heraltic. První písemná zmínka v Zemských deskách je již z roku 1371.

3.2.2011

O vítězství v lize rozhodl poslední závod

Hrotovice - Podnět k založení hasičského sboru v Hrotovicích vzešel po katastrofálním požáru roku 1883. Úplně vyhořelo 14 domů na ulici Dolní chalupy a dnešní Rybniční ulici.

30.1.2011

Řád svatého Floriána obdržel Josef Beránek

Moravské Budějovice - Řád sv. Floriána udělilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska místostarostovi moravskobudějovického okrsku Josefu Beránkovi.

12.1.2011

V Hvězdoňovicích oslaví opravu zbrojnice

Hvězdoňovice - První písemná zmínka o obci, k níž neodmyslitelně patří rybník Steklý - vyhlášené to místo k rekreaci na Třebíčsku, pochází z roku 1371. Do roku 1919 byly Hvězdoňovice osadou Heraltic. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen roku 1942.

15.10.2010

Hasiči zatím o práci nepřijdou

Jemnice, Hrotovice – Hasiči v Jemnici a v Hrotovicích zatím o svou práci nepřijdou. Alespoň ne v příštím roce. Přesto nemají úplně vyhráno, za rok může být v rámci vládního šetření diskuze o jejich existenci nastartovaná znovu.

5.10.2010

Hasičské stanice čekají na verdikt

Jemnice, Hrotovice – Jednotky profesionálních hasičů v Hrotovicích a v Jemnici nyní čekají na rozhodnutí „shora“, zda budou existovat i nadále.

12.8.2010

Hasiči se zastavili v hospodě. Tak vznikl sbor

Litohoř - Impuls k založení sboru dobrovolných hasičů v Litohoři přišel náhle, když si hasiči z Martínkova vezli v roce 1888 domů novou stříkačku a zastavili se v litohořské hospodě. Stroj se stal předmětem obdivu a byl vysloven názor, že Litohoř by něco takového potřebovala.

5.8.2010

Vítali císaře pána, po letech také Masaryka

Bochovice – Z podnětu Františka Vidláka, někdejšího starosty Bochovic, byl dne 8. října 1898 založen dobrovolný hasičský sbor. Pod zakládající listinou jsou podepsáni: Theodor Pelikán, řídící učitel, František Vidlák, rolník č.10, Josef Kopečný, domkař č.16, Alois Šoukal, rolník č.4, Marek Krejčí, rolník č.20, Jan Šoukal, rolník č.12, František Hnízdil, domkař č.33, Josef Jura, rolník č.21. Náčelníkem byl zvolen Theodor Pelikán, 1.podnáčelníkem Josef Kopečný, 2. podnáčelníkem František Hnízdil, jednatelem Alois Šoukal.

5.8.2010

Hasiči v Opatově mívali i ženský odbor

Opatov – Na schůzi obecního zastupitelstva v Opatově konané 25. srpna 1882 bylo rozhodnuto založit hasičský sbor. Díky získání dostatečného počtu občanů ke vstupu do nového spolku se ustavující valná hromada konala už 26. března 1883.

3.8.2010

Hasiči vyhlásili soutěž fotografů

Vysočina – Hasičská fotka. Tak se jmenuje nová fotografická soutěž, která probíhá na webových stránkách Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Potrvá až do konce září.

24.6.2010

Hasiči získali ocenění za dlouholetou práci

Třebíčsko - V prostorách zámku v Přibyslavi převzali dne 16. července ocenění tři dobrovolní hasiči z Třebíčska.

12.6.2010

Hasiči pomáhali u nehody i chytali hada

Moravské Budějovice - Hned několikrát vyjížděli k zásahům v pátek hasiči na Třebíčsku.

20.5.2010

Nejstarší vstoupili do sboru před 60 lety

Láz - Místní Sbor dobrovolných hasičů Láz měl ustavující schůzi 11. srpna 1934 v Moravských Budějovicích. V té době měla obec kolem 330 obyvatel a zakládajících členů bylo 31. Za starostu byl zvolen tehdejší starosta obce Filipský Jan a za náčelníka Filipský František.

3.4.2010

V Kněžicích hořelo, až když pořídili stříkačku

Kněžice - Obec Kněžice leží v malebné krajině na polovině cesty mezi Třebíčí a Jihlavou. S jejím začleněním k tomu či onomu regionu to nebylo vždy zcela jednoznačné. Kněžice patřily nejprve k Třebíči, nyní leží v regionu sousedním. Místní dobrovolní hasiči však mají ve věci jasno, pokud je potřeba, pomáhají v obou regionech a účastní se jak soutěží Open ligy v jihlavském okrese, tak třebíčské okresní ligy.

18.3.2010

Poháry už ve Výčapech nemají kam dávat

Třebíč - Na sportovním poli toho dobrovolní hasiči z Výčap dosáhli již mnoho. Dalo by se říct, že výše už to nejde. Patří k absolutní špičce v regionu a na svém postavení nehodlají do budoucna nic měnit. Naopak, velké naděje vkládají i do nastupující generace.

7.3.2010

Zlatou éru masopustů Kojeticím okolí závidí

Kojetice - Vše začalo za suchého léta roku 1904. Dne 4. srpna vypukl ve stodole, patřící k číslu popisnému 25, požár, který se odtud přenesl na sousední stavení. Na pomoc přijeli hasiči z Čáslavic a Rokytnice, kterým se podařilo požár lokalizovat. Přesto došlo k velkým škodám, protože většina úrody byla sklizena. Obecní zastupitelstvo se proto na chůzi rozhodlo založit hasičský sbor. Stalo se tak 14. srpna 1904.

25.2.2010

Starý vagon nahradil špičkový hasičský areál

Petrovice - Ještě nedávno sloužil hasičům z Petrovic jako zázemí vyřazený železniční vagon. Na hřišti stál od počátku 80. let. Jeho atmosféra byla neopakovatelná. Nová hasičská zbrojnice, která na jeho místě vyrostla před pěti lety spolu s moderním hasičským areálem, jej však nahradily stoprocentně.

19.2.2010

Jemničtí likvidovali i požár skladu střeliva

Jemnice – Sbor dobrovolných hasičů Jemnice již 135 let pomáhá spoluobčanům. Historie sboru se začala psát v roce 1874 na základě zákona číslo 35 ze dne 5.dubna 1873 - řád policie požárové pro Moravu. V roce 2009 oslavil 135 let své činnosti.

4.2.2010

Nemají kde cvičit. Přesto jsou v dobré formě

Račerovice - Historie obce Račerovice sahá až do 16. století. Rolnická a chalupnická obec se rozrostla z osmi láníků až do období největšího rozkvětu ve třicátých letech minulého století, kdy v obci žilo téměř 240 lidí. V současné době žije v Račerovicích kolem 150 obyvatel. K jejich spokojenému životu nemalou měrou přispívá i místní Sbor dobrovolných hasičů.

2.2.2010

Starostou kojatických hasičů zůstává Jan Šenkypl

Kojatice – Volba nového výboru byla stěžejním bodem programu výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Kojaticích.

28.1.2010

Budějovický sbor má staronového starostu

Moravské Budějovice - Na okrskové hodnotící valné hromadě se v neděli sešli dobrovolní hasiči v Moravských Budějovicích.

28.1.2010

V Rudíkově mívali samaritánskou stráž

Rudíkov - Rudíkov je obec, která leží v půvabné krajině na severu třebíčského okresu zhruba na poloviční cestě mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. První zmínky o ní sahají až do roku 1234. Bohatou historii má i zdejší sbor dobrovolných hasičů.

21.1.2010

Oheň uhasila i rozmontovaná stříkačka

Svatoslav – Nejméně dvě kuriozity se pojí s historií Sboru dobrovolných hasičů ve Svatoslavi. Zásah u jednoho z požárů byl velmi netradiční, a také vozidlo hasičů není jen tak nějaké obyčejné auto. Ale pojďme pěkně popořádku.

14.1.2010

Staří pánové jsou stále rychlí, jako za mlada

Kožichovice - Šlo o pořádnou recesi. Družstvo „starých pánů“ z Kožichovic se rozhodlo provést požární útok v čase do jedné minuty. A protože jejich mladší kolegové nevěřili, že jsou toho ještě schopni, vsadili se o sud piva.

6.1.2010

Hasiči z Dukovan chtějí pomáhat i radami

Dukovany /FOTOGALERIE/ - „Obec Dukovany čítá 116 domů s převládající krytbou křidlicovou. Dobrovolný sbor hasičský založen byl roku 1889 a zakladatelem jeho byl Pavel Oulehla, tehdejší starosta obce. Velkostatkář daroval 60 zlatých na hotovosti a starou stříkačku.“ Tak zní část zápisu z kroniky Ústřední hasičské jednoty Markrabství moravského z roku 1898.

16.12.2009

V Trnavě mají vicemistryně i rekordmanky

Trnava - Poháry ze soutěží zaplňují celou klubovnu nad hasičskou zbrojnicí SDH Trnava. Zaplněné jsou všechny vitríny, skříňky, police a jejich počítání by netrvalo minuty, ale rovnou hodiny.

9.12.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: hasiči z Budíkovic

Budíkovice - Historie málokteré obce na Třebíčsku sahá osm století zpět. Srubová obec stála dle historických pramenů na místě dnešních Budíkovic už v roce 1227. Od té doby byla mnohokrát vypálena a znovu vstala z trosek a popela. Kolem roku 1800 vypukl požár na horní straně vsi, která pak z poloviny vyhořela.

7.12.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: Hasiči ze Zahrádky a Častotic

Zahrádka, Častotice - Tak jako jsou vesnice Zahrádka a Častotice co do správy spojeny v jednu obec, společný mají i sbor dobrovolných hasičů.Ten zde vznikl před 66 lety, přesně 7. listopadu 1943, a to v důsledku vládního nařízení z roku 1941. Do sboru tehdy vstoupilo 29 mužů.

3.12.2009

Hasiči z Kojatína: Nečekáme, co nám kdo dá

Kojatín - Jejich chloubou je především rozsáhlý a velmi kvalitní areál, v němž již bezmála 30 let pořádají okrskové i oblastní soutěže. Sbor dobrovolných hasičů z Kojatína proslavila v posledních letech i známá soutěž Kojatská Baba.

27.11.2009

Hasičský sbor ve Smrku má ve svém čele ženu

Smrk - Patrně nenajdeme mnoho hasičských sborů, kde je starostkou žena. Sbor dobrovolných hasičů ve Smrku je touto výjimkou, ačkoliv jsou zde místní ženy jako téměř ve všech sborech v naprosté menšině.

11.11.2009

Hasiče ze Sokolí nezlomila ani ztráta cvičiště

Sokolí - Když v roce 1935 František Ryneš spolu s obyvateli ze Sokolí zakládal Sbor dobrovolných hasičů, měla jejich malebná ves na břehu řeky Jihlavy více než 200 obyvatel. Vévodila jí kaple sv. Jana Nepomuckého, Padrtův mlýn a rostla do krásy.

4.11.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: Hasiči z Pyšela

Pyšel - Osvětlená soška svatého Floriánka ve výklenku hasičské zbrojnice vám nutně padne do oka při večerním průjezdu vesnicí v severní části třebíčského okresu. Jsme v Pyšelu, obci, jejíž historie sahá až do 14. století. K těm starším patří i místní sbor dobrovolných hasičů.

21.10.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: z Pozďatína

Pozďatín - Hasičský sbor z Pozďatína patří k těm, které již oslavily sté výročí svého založení. Sbor byl založen v roce 1906 na ustavující valné hromadě.

14.10.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: z Kralic

Kralice nad Oslavou - Sbor dobrovolných hasičů z Kralic nad Oslavou se může pochlubit více než stodesetiletou historií s datem založení 1. listopadu 1898.

7.10.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: hasiči z Vícenic

Vícenice - Sbor dobrovolných hasičů ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou byl založen v roce 1895, myšlenka jeho založení je však o celý rok starší. Zakládajících členů bylo kolem třiceti.

30.9.2009

LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA: hasiči z Tasova

Tasov - Sbor dobrovolných hasičů byl v Tasově založen v roce 1885, sbor má tedy za sebou více než 120 let existence.

  • 1
  • 2

AKTUALITY Z REGIONU

VÍCE >

Internetové stránky pro hasiče nabízí

Dobrovolní hasiči jsou s více než 350 tisíci členy největší organizací v České republice. Často si je lidé spojují s požárním sportem, označovaným také jako hasičský sport, nejdůležitější je však bezesporu doplnění činnosti profesionálních hasičských sborů. Hasičské výjezdy míří kromě hašení požárů i k dopravním nehodám, ekologickým haváriím nebo na pomoc při povodních či dalších živelných pohromách. Dobrovolní hasiči mnohdy zastávají klíčovou roli i z hlediska společenského života v jednotlivých obcích.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT