Galerie: Spirituál kvintet měl vánoční koncert v chrámu sv. Markéty