Galerie: Před 245 lety umírali sedláci při vzpouře. Tak si ji Lesoničtí kdysi připomněli