1/1

Energetici v Dukovanech po kontrole spustili čtvrtý blok.

Energetici v Dukovanech po kontrole spustili čtvrtý blok.

Zdroj: Jiří Bezděk