„V první etapě byly úpravy laviček provedeny na nejvíce exponovaných místech tramvajové sítě. V dalších etapách budeme toto řešení postupně aplikovat na všechna další nástupiště v majetku DPO. Důvodem instalace obloučků na lavičkách je zabránit bezdomovcům či jiným nepřizpůsobivým občanům v ,obývání´ přístřešku. Tedy v činnosti, kdy si občan bez ohledu na okolí zabere celou plochu lavičky, pospává na ní a znečišťuje ji,“ uvedla Dominika Fucsíková z tiskového oddělení DPO s tím, že dopravní podnik našel inspiraci u renomovaných firem v oblasti železničního stavitelství a městského mobiliáře.

„Řeší podobnou problematiku a mají v tomto oboru dlouhodobé zkušenosti,“ vysvětlila Fucsíková, podle které výrobu a instalaci přepážek zajišťuje samotný DPO. Oblouky na lavičkách jsou k vidění například na zastávkách Krajský úřad nebo Sad B. Němcové.

 

Speciální upravené lavice se zatím objevily ve vytipovaných lokalitách.

Poslední ze zmíněných byla před časem zapojena i do pilotního projektu, který má omezit vandalské činy. Několikrát do roka zde docházelo k rozbíjení skleněných výplní. Před časem se proto DPO rozhodl pro radikální změnu.

Skleněné výplně nahradil perforovaným plechem. Svou tvář takto změnily zastávky Důl Zárubek, Sad B. Němcové, Hulvácká a Moravská.

„Na těchto dříve vandaly velmi oblíbených místech prakticky nebylo od doby instalace nových výplní zaznamenáno vandalské řádění. Nedochází ani k obávanému zcizování kovových součástí takto upravených přístřešků,“ řekla Fucsíková. S dalším rozšířením se ale v této chvíli nepočítá.

„Jelikož toto řešení ne zcela odpovídá novému vizuálnímu stylu veřejného prostoru, které razí statutární město Ostrava, nechystáme se v současnosti k systematické aplikaci tohoto řešení na další přístřešky tramvajových nástupišť v Ostravě,“ dodala Fucsíková.

Nevyloučila však, že v případě potřeby a po zvážení všech okolností by DPO mohl k této úpravě sáhnout mimo dopravně exponovaná místa.