Všichni zúčastnění se seřadili a úderem šesté hodiny se vydal průvod obcí, v němž jely staré typy traktorů, ale samozřejmě i nová technika typu John Deere a další. Průvod měl zastávku u místní kapličky, kde místní soukromý zemědělec z obce a účastník průvodu pan Jiří Směták dal dožínkový věnec.

Tečku za vydařeným dožínkovým průvodem udělalo na návsi seřadiště strojů všech zúčastněných zemědělců, kde si všichni přítomní mohli celou akci zdokumentovat a stroje prohlédnout.

Poté následovalo sousedské posezení v Pohostinství Na farmě, kde se všichni příložanští a hosté z okolí sešli v hojném počtu. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění formou dobrého masíčka, uzené cigáry, kořaličky a nechybělo ani chlazené pivečko. Ženy upekly pro všechny výborné české koláče, jak to má být při dožínkovém setkání.

Na závěr bych chtěl jménem všech organizátorů poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili a těm, kteří se podíleli na organizaci, neboť nálada byla vynikající až do ranních hodin

JOSEF KREJCAR, starosta SDH Příložany