To je pro Budkováky vskutku významná duchovní událost. Však také plánovali dlouho. Původně se mělo žehnání zvonů uskutečnit na začátku července roku 2020 při druhém rodáckém srazu. Ten se neuskutečnil kvůli pandemické situaci. Farníci zvon alespoň slavnostně přivítali o loňské anenské pouti. A sraz rodáků byl odložen na rok 2021.

I v tomto roce však musel ustoupit Covidu. Zvony tak trpělivě čekají vystaveny v kostele. Zastupitelé společně s farníky však na jaře letošního roku rozhodli, že zvony již nemohou čekat další rok a jejich žehnání i vyzdvižení do zvonice se uskuteční o letošní pouti.

O první srpnové neděli, v půl desáté dopolední, vyjde z návsi ke kostelu slavnostní průvod i s novými zvony. Následovat bude obřad žehnání zvonů a poté se zvony vydají na cestu do věže kostela sv. Martina. Doufejme, že na cestu poslední. Z historie víme, že tomu tak vždy nebylo. Zejména kvůli válkám. Přejme si, aby zvony pokojně zvonily a svolávali věřící k modlitbě, oznamovaly všem budkovským a oponešickým lidem radostné momenty lidského života a upozorňovali je na okamžiky bolestné, které však k životu patří o nic méně. Během montáže ve zvonici se uskuteční mše svatá a na jejím konci, kolem pravého poledne, se ponese Budkovem tolik vytoužený zvuk obnoveného souboru zvonů.

Příběh budkovských zvonů by zasluhoval rozsáhlé povídání. Jejich příběh začal před několika sty lety a v klidu by mohl pokračovat i dvacátým stoletím, kdyby nebylo první a druhé světové války. V té době byli ve zvonici kostela tři hlavní zvony. Sv. Martin, sv. Anna a nejmenší sv. Josef. Díky tehdejšímu prohlášení šlechty o vzácnosti a historické cennosti zvonů byl při obou světových válkách rekvírován (obětován) "naštětstí jen" zvon Josef. Ano, při obou válkách. Po první světové válce se totiž nenechali budkovští zlomit a nechali ulít zvon Josef znovu. Dlouho ve zvonici nevydržel. Po druhé světové válce by Budkováci pravděpodobně znovu našli dost sil, nadšení či financi na obnovu zvonu, ale snad režim nebo nálada ve společnosti nebyla takové akci nakloněna. 

Odlití nového zvonu sv. Josef - Maria, který odpovídá parametrům zvonu rekvírovaného má tedy jasný důvod. Nadšení pro jeho odlití by ovšem nikdy nevzniklo, kdyby v roce 2017 nepuknul zvon sv. Anna. Dost možná puknutí jednoho z nejstarších dokladů zvonařského umění u nás odstartovalo diskuzi. Od tohoto okamžiku se začalo mluvit o obnově zvonu. O svaření nebo o výrobě náhrady. V roce 2019 na popud farníků zastupitelstvo obce rozhodlo, že farnosti finančně pomůže zajistit výrobu nového zvonu sv. Jan Pavel II. - Boží milosrdenství, který svými parametry nahrazuje puklý zvon sv. Anna. Ten bude zatím v tichosti čekat na svaření jako kulturní památka. Právě při zjišťování informací o zvonech v obci byli někteří z nás překvapeni kronikářem, který připomenul naší mladší generaci, že kompletní sestavu zvonů tvořili zvony tři. Nebylo tedy zbytí. Když obnova zvonů, tak kompletní. Z úcty k našim předkům, z úcty k tradici.

Mgr. Jiří Záškoda

starosta obce Budkov