Kromě teoretických poznatků přednáškové bloky doplnily také zkušenosti a zážitky studentů, kteří se do projektů zapojili v minulých letech, kdy odcestovali do portugalského Montija nebo finského Tampere. Na konci se pak do debaty skrz videohovor zapojili ambasadoři projektu, konkrétně z Tampere a Bragy a zodpověděli dotazy žáků.

Střední průmyslová škola Třebíč