Jaromír Šimkůj (*1955) je vyučený aranžér, studoval brněnskou SŠUŘ, pedagogickou fakultu MU v Brně (1978-1980), ŠUŘ v Praze (1984-1986) a Univerzitu Karlovu v Praze (2003-2005). Vyučuje studenty brněnské Střední školy umění a designu. Od roku 1992 se věnuje práci s kovem. Vytváří prostorové objekty z ocelového, nerezového, mosazného a měděného plechu a drátu. Jeho zájem se soustředí mimo jiné na trojrozměrné minimalistické geometrické obrazce a struktury.

Hosty Jaromíra Šimkůje na výstavě budou: Bronislav Foller, Zdeněk Halla, Marie Hřebíčková, Antonie Jandáková, Marie Kapounová, Drahomíra Maloušková, Ladislav Novák, Arnošt Pacola, Tomáš Rybníček, Jan Steklík, Petr Veselý, Jiří Víšek a Martin Vybíral.

Vystavující a spoluautor koncepce výstavy Petr Veselý k výstavě dodává:

„Záměrem výstavního projektu do prostoru třebíčské ledárny nebylo vybrané artefakty ve vlastním smyslu slova vystavovat, ale spíše navodit situaci, kdy s prostředím ledárny víceméně splývají, reagují na její architektonické a významové danosti nebo je svým způsobem interpretují. Právě lapidárium, tedy od renesance tematizovaný transfer kamenných částí nebo článků staveb, se stalo leitmotivem výstavy. Vedle objektů (instalací), kreseb a fotografií je v třebíčské ledárně prezentováno také několik básní, které v souladu s výše zmíněnou charakteristikou, rozšiřují obsahové vyznění projektu.“

close Slavnostní zahájení výstavy Leda/Že (Lapidárium) pana Jaromíra Šimkůje a jeho hostů info Zdroj: Galerie Malovaný dům v Třebíči zoom_in Slavnostní zahájení výstavy Leda/Že (Lapidárium) pana Jaromíra Šimkůje a jeho hostů

Vernisáž výstavy se bude konat ve středu 14. července v 17 hodin v zámecké ledovně. Úvodní slovo pronese Arnošt Pacola. Výstava bude k vidění do 12. září 2021.

Jitka Fischerová, Galerie Malovaný dům v Třebíči