Muzeum Moravské Budějovice bylo roku 2022 otevřeno po modernizaci a rozšíření expozic. Nabízí návštěvníkům dvě nové stálé expozice v městském zámku a v prostorách nedalekých Masných krámech. Expozice se jmenují Řemesla jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku. Muzeum také nabízí možnost navštívit sezónní výstavu a pro odbornou veřejnost využít knihovnu zaměřenou na řemesla a zdejší region.