„Výtěžek letošního koncertu a dary poskytnuté v tuto dobu věnujeme na dofinancování nákupu Medivaku“, říká ředitelka střediska Michaela Grmelová. „Je to přístroj na dekontaminaci použitých plen a jeho nákupem ušetříme velké množství finančních prostředků“, dodává ředitelka.

Konání koncertu podpořilo několik firem včetně OSY, která prominula středisku poplatek.

V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v prostorách střediska.

Blanka Veselská

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích