Po páté hodině odpolední, přijel před jaroměřický chrám svaté Markéty kočár, tažený párem statných koní ze kterého vystoupil hraběcí pár, Jan Adam z Questenberka se svojí manželkou Marií Antonií. Byli uvítaní kyticemi z rukou malých družiček a hlasitým mohutným voláním „vivat sláva“. Poté byli uvedeni jaroměřickým farářem otcem Tomášem Holcnerem do chrámu na slavnostní mši.

Mezi tím než skončila mše, vozil zájemce hraběcí kočár v okolí chrámu. Byla také otevřena kaple svatého Josefa pro veřejnost, kde je v podlaze položena náhrobní deska Questenberků. K návštěvě zvali obě věže chrámu, z nichž jižní věž poskytuje pohled na část Jaroměřic a okolí.

V jaroměřickém muzeu Otokara Březiny byl nachystán kulturní pořad jak pro páteční noc, tak na celý nedělní den. Do páteční noci bylo zahrnuto odhalení nové Knihy života na hrobě básníka O. B. na místním hřbitově, v prostorách muzea byla vernisáž obrazů malířky Zdeňky Horké a literární pořad „Odkrytí muzejních pokladů.

V neděli devátého června byla Zahrada symbolů u muzea O.B. přístupna pro veřejnost od deseti hodin, kdy probíhala komentovaná prohlídka tvůrcem zahrady zahradníkem Vladislavem Vejtasou, po ukončení prohlídky dostal každý účastník dáreček v podobě semínek konikleců rostoucích v zahradě. V odpoledních hodinách proběhlo v zahradě čtení knih a komentovaná prohlídka výstavy obrazů Zdeňky Horké z Třebíče.

Zbyněk Hobza