Cesta na Dvůr Ostrý je spojnicí mezi vesnicemi Boňov, Příložany, Myslibořice, Lipník a Ratibořice. Spojuje nejen vesnice, ale i obyvatele regionu. Toto malebné místo je cílem pěších i cyklovýletů. Po krátké procházce z Boňova jsme si opekli špekáčky, ochutnali dobroty, které připravily naše ženy, a hlavně jsme byli spolu. Prožili jsme pěkný den v místě naprostého klidu.

Věříme, že zde hlubinné úložiště nikdy nebude.

Naši spoluobčané nejsou lhostejní, sešlo kolem stovky účastníků odboje proti hlubinnému úložišti. Dík patří všem, kdo přiložili ruku k dílu ohledně příprav. Jak uvedl jaroměřický starosta Karel Müller hned v úvodu: „Příznivé počasí, které provází každou akci spolku SOS Na skalním nás ujišťuje, že bojujeme za správnou věc.“

Marie Kouřílková