Když se večer procházíte Znojmem, nepotkáte místy živou duši, nebo se zpovzdálí díváte na partu mladých u piva s oblohou na vyhlídce u rotundy nebo cestu z hradu ven zahlédnete pár hostů v enotéce. Když pak ale pokračujete zpátky do města, a to už svítí pouliční lampy, lidí postupně přibývá. Brzy si všimnete, že jsou na procházce s ponocným. Chvíli jdete za nimi a pak už se z výšin ochozu ozývají trubači. A dole pod věží se pár lidí zastavuje, a ten zvláštní zážitek si nahrávají na telefon.