Procesí poutníků z Vysočiny doprovázela i harmonika a 18 krojovaných dívek a chlapců, kteří nesli nazdobenou milostnou sošku Panny Marie. Nejstarším poutníkům bylo přes 80 let a těm nejmladším pět let.

Do Žarošic se putuje ke „Staré Matce Boží“. Je to jedno ze tří moravských poutních míst, kde milostná socha Panny Marie získala za staletí čestný titul „Stará Matka Boží“. Dalšími místy jsou Rajhrad a Tuřany.