Celý kolektiv zaměstnanců umýval hračky, dezinfikoval všechny prostory školky a připravoval ji pro návrat dětí. Pro jejich radostnější a veselejší návrat se také všichni zapojili do jarní výzdoby školky – stříhaly se obrázky do oken, uklízelo se okolí školky, osazovaly se truhlíky jarními květinami, věšely mašličky a další ozdobné prvky.

O tom, že se práce zdařila, svědčily rozzářené oči přicházejících dětí, které se také těšily na své kamarády, se kterými se dlouho neviděly. Doufejme, že od teď se bude již vše obracet k lepšímu a brzy se za zdmi školky budou moci setkat všichni kamarádi.

Za kolektiv MŠ Třebíč, Benešova ul.

Zuzana Jará