Spolupráce se základní školou není přínosná pouze pro děti mateřské školy, ale zkouší i žáky základní školy, zda dokážou své poznatky z výuky předat mladší generaci. To se ukázalo při jedné z návštěv, která byla do vyučovací hodiny informatiky. Žáci sedmé třídy vysvětlili předškolákům základní fungování Ozobota, který děti učí hravou formou základům programování. Při společném skládání puzzle, po kterém se roboti pohybují, byli žáci i předškoláci velmi nápadití a vznikli tak zajímavé a funkční dráhy, na kterých se pohybovalo hned několik Ozobotů najednou.

Jednou z návštěv byla také hodina tělesné výchovy, tentokrát s žáky první třídy, kteří teprve nedávno opustili prostředí mateřské školy, a tak mezi dětmi ze školky mají stále své kamarády. Ve velké tělocvičně byla nachystaná překážková dráha s využitím tradičního i netradičního sportovního náčiní. Všechny děti byly obratné a nezalekly se žádné z překážek.

Nejedná se vždy pouze o návštěvy základní školy. Děti a žáci se také setkávají v prostředí mateřské školy, kdy obzvlášť prvňáčci si rádi zavzpomínají na chvíle strávené ve školce.

Naše děti i žáci základní školy si společné aktivity velmi užívají, a proto jsme rádi, že je tato spolupráce možná a těšíme se na další setkání.

Lucie Veselá
MŠ Třebíč, Benešova ul.