Zpočátku je k cizím lidem nedůvěřivý, ale vlídným zacházením si ho velmi rychle získáte. Hezky chodí na vodítku a s radostí plní povely jako sedni nebo dej pac. Je čistotný. Zatím ho z důvodu jeho bázlivosti nedoporučujeme k malým dětem. Odložili ho k nám předchozí majitelé. Informovat se na něj můžete na telefonním čísle  778 024 142. O podmínkách adopce se dočtene na blogu Azylu Dej pac.

IVA RAISOVÁ

Azyl Dej pac Pelhřimov