Oceněný projekt mateřské školy z Třebíče se jmenoval Ready, steady go to school! Projekt byl zaměřen převážně na propojování jazykových a nejazykových obsahů v každodenním životě dětí a učitelů MŠ. Jednalo se komplex aktivit – od podpory jazykového vzdělávání učitelů přes adaptaci nových výukových metod a vlastní výukové materiály školy. Děti se tak v této škole učí vnímat anglický jazyk jako přirozený komunikační nástroj.

V Krokočíně si udělali brigádu a vysázeli ovocné stromy.
V Krokočíně sázeli ovocné stromy. Pomohli lidé z celé obce

Za zmínku stojí i Evropská cena inovativního vzdělávání, kterou byla v loňském roce ředitelka školy Anna Polehlová Jourová přebírat pro školu přímo v Bruselu.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost dětí, žáků a studentů ke studiu cizích jazyků. Letos cenu získalo celkem sedm škol z celé České republiky.