Mezi naše aktivity patří předškoláček, angličtina, divadlo, solná jeskyně, plavání, relaxační místnost, logopedická prevence, keramika, miniškolka, vítání občánků, návštěvy Domu seniorů. Pro rodiče připravujeme jarní, podzimní a vánoční tvoření, školní akademie a vánoční rozjímání. Provozní doba mateřské školy je od 6 do 16.30 hodin.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 by měl probíhat ve dnech 4. a 5. května vždy od 8 do 16 hodin. V průběhu měsíce dubna mají zákonní zástupci možnost si vygenerovat přihlášku na stránkách http://zapisms.trebic.cz.

Bohužel ještě nikdo nevíme, zda budou probíhat zápisy pouze elektronicky nebo osobně v mateřské škole. Těšíme se na vás.

Hana Tichá, Mateřská škola Demlova Třebíč