Vystoupí Jezerel, Kucharski, Permon Balet Superstar, Jiří Vyorálek se svojí kapelou Dr. Vykape, Oldřich Navrátil. Vstupné dle možností a vlastního uvážení každého návštěvníka, minimálně však 200 korun.

Výtěžek bude poslán na transparentní účet Spolku CS 156, z.s. 506770002/5500, který má přímé kontakty na občany Ukrajiny. Ti mohou darované peníze použít pro rodiny prchající před válkou. Více o spolku CS156, z.s lidé najdou na www.cs156.cz.