V programu koncertu nazvaném Novoroční Bach zazní tentokrát výhradně díla vrcholného představitele barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750).

„I když varhany v Bazilice sv. Prokopa nejsou pro interpretaci barokní hudby zcela ideální, přesto jsem se letos rozhodl pro Bacha. Jeho tvorba je prostě dokonalá. Poslouchám ji od dětství a stále v ní nalézám nové a nové hlubiny. Poslouchat Bacha vůbec není nuda a hrát Bacha je veliké dobrodružství“, uvádí Marek Buš.

Program je jakýmsi průřezem hudebních forem, které Bach ve své tvorbě používal. Zazní fantazie, preludium, chorálová partita, trio, toccata i fuga.

Program:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- Fantasia c-moll BWV 562

- Preludium G-dur BWV 568

- Partita: Sei gerüsset, Jesu gütig BWV 768

- Trio d-moll BWV 583

- Toccata a fuga F-dur BWV 540

36. Novoroční varhanní koncert začíná v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči jako vždy na Nový rok v 15.00 hodin. Vstup je volný a zdarma.

Marek Buš