Odpoledne plné tance a zábavy zahájila vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Mgr. Marie Pořízová. Všem účastníkům poděkovala za jejich nasazení a přípravu, které do svých vystoupení vložili. „Je úžasné vidět, jak tanec spojuje lidi bez ohledu na věk či zdravotní stav. Tato přehlídka je důkazem, že tanec může být formou vyjádření, zábavy, a především radosti," uvedla.

Program otevřely mladé tanečnice z NZDM moderní street dance choreografií, jež sklidila bouřlivý potlesk.

Následovala skupina z jihlavského stacionáře s elegantním tancem, který dojal diváky jemností a půvabem.

Romská taneční skupina předvedla tradiční romské tance plné energie a vášně. Přinesly do sálu živou atmosféru plnou barev, rytmů a spontánního potlesku. Diváci byli uneseni jejich autentickým projevem a nadšením tanečníků.

Jedním z vrcholů programu bylo bubnové vystoupení skupiny DRUMBAND DTS Jihlava. Rytmické bubnování přeneslo diváky do světa pulsující hudby. Výkon DRUMBANDu nadchl přítomné natolik, že se sami přidávali k rytmům a spoluvytvářeli nezapomenutelnou atmosféru.

Závěr přehlídky patřil pěveckému číslu starších klientů NZDM, které nenechalo nikoho klidně sedět na židli. Jejich emotivní provedení písní rozpohybovalo celé publikum a parket se zaplnil tančícími lidmi. Všichni se bavili a sdíleli radost z hudby a tance.

Přítomní diváci, mezi nimiž byli rodinní příslušníci, přátelé a zaměstnanci obou zařízení, nešetřili chválou a povzbuzením. Velké poděkování patří vedoucí odboru sociálních věcí Martině Leitnerové za podporu, díky níž byly pořízeny odměny pro účinkující a drobné občerstvení.

Taneční přehlídka v Komunitním centru Moravia poskytla klientům obou zařízení příležitost ukázat své dovednosti a zároveň byla oslavou přátelství a vzájemné podpory. Událost svědčí o tom, že tanec je univerzálním jazykem spojujícím lidi bez ohledu na jejich odlišnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) funguje pod Oblastní charitou Třebíč již 24 let a pracuje zejména s romskou mládeží ve věku od 7–21 let.

Aneta Frühaufová
Ambrela