Výsadba byla provedena občany obce. Nově vysazené švestky, jabloně, hrušně a třešně významně zkrášlí krajinu, jsou esteticky a urbanisticky hodnotné. Nezanedbatelné je také to, že vysázením stromků byl vytvořen nový prostor pro různé druhy ptáků a hmyzu. Aleje stromků vytváří nové biokoridory a budou přinášet svými plody i hospodářský užitek.

Ing. Strašák Jan, starosta

Obec Krokočín