Mše svaté se neslavily na Zelené hoře od poloviny října minulého roku - nejprve kvůli protiepidemickým opatřením a hned nato kvůli opravám. Zástupci farnosti věří, že ještě do prázdnin obnoví pravidelné bohoslužby. Letošní hlavní pouť se konala v mírně nouzovém režimu.

Věřící si v tomto roce připomínají výročí tři sta let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého. Zelená hora je od vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého v roce 1722 jedním z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších poutních míst.