Uvědomujeme si, že v současné nelehké době je velmi potřebná vzájemná sounáležitost a soudržnost mezi lidmi a mezi generacemi.

Přejeme hodně sil a děkujeme

Děti a kolektiv zaměstnanců školy

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ulice, příspěvková organizace