Jak jste se do Sokola v roce 1997 dostal?

Díky své ženě, která v Sokole cvičila. Postupně se sokolská činnost stala neoddělitelnou součástí osobního, rodinného a od roku 2004 i pracovního života.

Třebíčští sokolové při odhalování sochy prezidenta T. G. Masaryka na Gorazdově náměstí v roce 2022.
Sokoli z celého kraje se slétnou do Třebíče. Řidiči musejí počítat s omezeními

Čím Vás spolek nadchl?

Jsou mi blízké především nesoutěžní aktivity, obecně všestrannostní činnost. Ta je v Sokole Jihlava stále dominantní náplní a postupně se nám daří tyto sportovní aktivity rozvíjet a realizovat atraktivní formou. No a určitě mě velmi inspiruje historie sokolského hnutí, která je obdivuhodná a nepřestává mě stále překvapovat čeho Sokol dosáhl.

Co všechno jste Sokole dělal a co máte dnes na starosti?

V Sokole je mi nejbližší role cvičitele, které se věnuji přes 20 let, a to v gymnastickém oddílu mladšího a staršího žactva. To je činnost, kterou mám opravdu rád. Brzy jsem se zapojil i do činovnické práce, postupně v práci výboru sokolské jednoty, sokolské župy a nakonec i České obci sokolské. Od roku 2004 je sokolská činnost i mou prací, jsem tajemníkem Sokolské župy plukovníka Švece.

Jak se připravuje krajský slet?

Krajské slety se konají po šesti letech a letos jsou součástí již XVII. všesokolského sletu. V rámci Kraje Vysočina působí dvě sokolské župy (plukovníka Švece a Havlíčkova) a ty společně pořádají krajský slet. Hlavním partnerem krajského sletu je vedle České obce sokolské především Kraj Vysočina, který finančně podporuje realizaci krajského sletu. Pro organizační tým je to vždy extrémně vyčerpávající období, protože většinu práce zajišťují dobrovolníci. Organizace je úzce provázaná s organizací všesokolského sletu.

Proč je krajský slet Třebíči?

Po obnovení Sokola se konaly první slety v roce 1994 a 2000 v Jihlavě a v roce 2006 se krajské slety vrátily z Jihlavy do města Třebíče, kde se konaly před rokem 1948. V Třebíči je nejen vhodné zázemí, ale především i silná sokolská jednota, která je schopná se ujmout nelehké pořadatelské práce.

Na co se můžou diváci těšit?

Předvedeno bude devět sletových skladeb, cvičenci se "sletí" z 20 sokolských jednot v Kraji Vysočina a celkem jich vystoupí kolem tisícovky. V doprovodném programu vystoupí folklorní soubory z Jihlavy a Martínkova, skupinová estetická gymnastika ze Sokola Valeč, mažoretky ze Sokola Brtnice a skoky na trampolínce předvedou cvičenci ze Sokola Třebíč a Jihlavy. Tím, čím považujeme náš slet za trochu výjimečný, je sletová výzdoba, kterou tvoří především dominantní sletová brána, která odkazuje na výzdoby prvorepublikových sletů a ta bude letos doplněna o vlajkořadí.

Jak se slet postupem času mění?

Slety prošly po obnovení Sokola v roce 1990 nelehkým obdobím, protože zákaz Sokola na 40 let a nálepka spartakiád byla velkým hendikepem. Od roku 2012 vnímám vzestup sletů a v roce 2024 to bude určitě pro všechny velký zážitek. Především v oblasti propagace a komunikace naplňuje sokolské slety současné trendy.

Cvičil jste na sletu v Praze?

Cvičil jsem v roce 2000, 2006 a 2012 v mužské skladbě a současně vždy byl i cvičitel (a někdy i cvičenec) skladeb pro starší žactvo. V roce 2018 jsem si již užíval role cvičitele skladby staršího žactva a stejně tak mě to čeká i v roce 2024 se skladbou Fitness. Současně mám na starosti celou župní výpravu, a to je také velká odpovědnost a hodně práce.

Jaký to je zážitek?

Platí, že ten prožitek je nepřenositelný a platí, že kdo absolvuje slet, odnese si nezapomenutelný zážitek. Člověk se stane součástí společného prožitku, který jak se říká „zaleze pod kůži“. A skvělé na tom je, že podobný prožitek si odnáší i divák, tak se určitě přijďte podívat.

V čem je dnes Sokol moderní?

Objektivně je to určitě případ od případu a sokolské jednoty jsou velmi různorodé a pestré. Největší atraktivitu Vidím v nesoutěžní činnosti, tedy sportu pro všechny, která byla vždy v Sokole dominantní a v dnešní době se tyto aktivity stávají stále více atraktivní. To je pro sokolskou organizaci obrovská příležitost, stát se znovu ‚velkým‘ hráčem ve sportovním prostředí.

Co ještě může Sokol nabídnout?

Velkou přidanou hodnotou jsou sokolská sportoviště, která si udržují svou nadčasovost a propojují sportovní, kulturní a společenskou činnost v místě svého působení.

Radek Smekal
Česká obec sokolská