Koncert byl věnován památce Ing. Bronislava Valy, osobnosti, která festival velkoryse podporovala od jeho úplného počátku a jejíž náhlý odchod nás velmi zarmoutil.

Koncert uvedl před kněžištěm jaroměřický farář P. Tomáš Holcner, a poté se již z kůru nesly zvuky a tóny trubky, varhan a zpěvu dolů mezi posluchače do chrámové lodě. Díla Georga Friedricha Händela, Giovanniho Battisty Martiniho, Josepha Haydna zazpívala sopranistka Markéta Klaudová, na trubku zahrál Ondřej Jurček, varhanám vládl Marek Paĺa.

Zbyněk Hobza