Byl připravený dětský punč, čaj, fotokoutek a malý mini jarmark, kde si mohl každý za dobrovolný příspěvek zakoupit výrobky, které vytvořily děti a paní učitelky. Na koncertě zazněly známé koledy, jako Půjdem spolu do Betléma, Vánoce přicházejí, ale také krásná a emotivní písnička od Václava Neckáře – "Půlnoční", která většinu přítomných vzala za srdce. Společně s dětmi vystoupila Jitka Boho, která celý koncert zakončila svým vystoupením.

O tom, že se celá akce vydařila, svědčil velký aplaus a také chvála z řad rodičů. Doufáme, že další rok bude také pohodový, jako ten letošní.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Městskému kulturnímu středisku Třebíč za ozvučení a Jitce Boho za její čas, který věnovala našim dětem.

Kolektiv MŠ Cyrilometodějská