Pořadatelské obce dotčené záměrem hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) v lokalitě Horka a místní spolek Zdravý domov Vysočina (ZDV) připravily pro účastníky informační stan, živou hudbu, drobné občerstvení i výtvarné aktivity pro děti. Putovní kamínky, které děti namalovaly, již čekají na své objevitele v nejrůznějších místech republiky. Účastníci pak společně vysadili lípy v místě, kde se nachází deska z roku 2004, jež připomíná počátek odporu vůči stavbě úložiště.

Petr Piňos, starosta městyse Budišov, a Oldřich Svoboda ze spolku ZDV ve svých proslovech shrnuli aktuální situaci ve věci úložiště. Potvrdili odmítavý postoj obcí Budišovska k záměru HÚRAO a prezentovali odhodlání bránit se všemi dostupnými prostředky. Oldřich Svoboda znovu apeloval na zrovnoprávnění obcí ve vztahu ke státu a zejména změnu státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem, která je klíčová pro změnu přístupu státu v otázce vyhořelého jaderného paliva. V současné době tato koncepce nezná jiné řešení, než tento materiál nevratně zakopat pod zem. Přitom jsou již dnes ve světě k dispozici technologie, které dovedou z tohoto materiálu využít další nemalé množství energie. Toto nabývá na významu zvláště nyní, v době energetické nouze. Dalším využitím vyhořelého jaderného paliva by se současně snížil objem i toxicita problémového materiálu. To ostatně potvrzují i někteří odborníci pracující v jaderném průmyslu. Pořadatelé vyjádřili naději, že se jejich připomínkami a změnou koncepce začnou konečně zabývat politici a zástupci lidu na kompetentních místech.

Stanislav Maštalíř, Simona Bernátová

Zdravý domov Vysočina