Již počtvrté se dukovanští energetici vydali sázet stromy do lokality Heraltice na Vysočině. Výsadba v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice vždy probíhá za dohledu odborníků pro správnou obnovu lesa. Základním cílem je tvorba smíšených porostů se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa.

„Aby bylo docíleno co největší stability, snažíme se vysazovat široké spektrum lesních dřevin. Dnes jsme vysazovali s dukovanským pracovníky letní duby, které nejvíce zadržují vodu v půdě. Postupně se do této lokality dosazují další stromy a tím docílíme pestré druhové skladby, tak aby byl les odolnější zdejším klimatickým podmínkám a další generace nemusely čelit žádným kalamitám,“ říká místní revírník David Horký.

Děti z mateřské školy v Okříškách uspávaly broučky.
Víte, co dělají broučci v zimě? Děti z Okříšek v tom mají jasno

Dobrovolnické dny organizuje Skupina ČEZ pro své zaměstnance dlouhodobě. Každoročně se jich účastní stovky zaměstnanců napříč všem profesím, které lze v elektrárně najít. „Pravidelně chodíme s bráchou sázet stromy, od mládí máme vztah k přírodě, organizuje pro děti letní tábory,“ říká Martin Petržela, systémový inženýr, který má na starosti primární okruh Jaderné elektrárny Dukovany. „Do heraltických lesů jsme vždycky chodili na houby a budu rád, když sem budou moci chodit i další generace,“ dodává Martin Petržela za souhlasného pokyvování bratra Zdeňka.

Vysazovat stromy pomáhá již 13 let také Nadace ČEZ. Za tu dobu pomohla vysadit 127 047 stromů do volné krajiny. Jen v letošním roce to bylo v rámci grantu Stromy celkem 131 projektů napříč republikou, což je nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011. Výsadba nových alejí, větrolamů či obecních sadů probíhá právě nyní, od října a během listopadu. Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 127 047 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

Krampuslauf Okříšky 2023.
Děs a hrůza. Podívejte se, jak krampusáci naháněli lidem strach v Okříškách

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady. Více na www.nadacecez.cz.