Příspěvek obec využila na úpravu terénu před sázením, včetně přípravy pozemků před sázením, na zakoupení sazenic, kotvícího a podpůrného materiálu, strojní hloubení jamek pro výsadbu, nákup travního osiva květnaté louky, zálivku vysazených ovocných stromků a doplňkových prvků. Například šlo o ptačí budky, berličky pro dravce a odpočinkové lavičky. Finance dostala obec z grantového programu Sázíme budoucnost s Komerční bankou penzijní společností.

Děti s rodiči tvořily v adventní čas v třebíčské mateřské škole.
Ozdoby z dřevěných koleček. Děti s rodiči tvořily v třebíčské školce

Výsadbu stromů prováděli brigádnicky občané obce. Lidé z obce pomohli také se sadbou další 82 kusů stromků, které zakoupila obec.