„Za řemesly minulosti na podzim letošního roku vystřídá expozice věnovaná archeologickým nálezům, které se našly při rekonstrukci Karlova náměstí,“ informuje Jana Vyhnalová. Úprava prostor začne po vystěhování současné expozice na konci dubna. Dalším krokem je samotná instalace exponátů. „Nová expozice přivítá první návštěvníky v září, při příležitosti otevření Karlova náměstí po dvouleté rekonstrukci,“ uzavírá pozvánku Jana Vyhnalová.

Václav Prchal, vedoucí turistických a informačních center

Městské kulturní středisko Třebíč