O Hrádku se sice nyní často píše v místním tisku, ale přesto doufám, že mých pár řádků s osobními postřehy, které jsem získal při procházce v polovině června, nebude příslovečným nošením dříví do lesa.

Trochu mě zamrzelo, když jsem se chtěl pokochat pohledem na město z Masarykova pavilonu vyhlídkového, jak jej kdysi nazvali jeho stavitelé. Výhled by byl z něho pěkný, kdyby mu nebránila pětice poměrně mladých, leč výhled zakrývajících akátů. Ty ostatně zakrývají výhled téměř z celé náhorní plošiny Hrádku. Radnice je, jako nepůvodní dřevinu, chtěla odstranit již dávno, ale bohužel, ještě k tomu nedošlo. Snad k tomu dojde letos až přestanou kvést a lákat včelky na svůj medonosný pyl.

Zdroj: Youtube

Konec konců, trvanlivé akátové dřevo by se dalo použít na rozšíření počtu laviček, kterých je tu zatím přiměřeně, ale až se sem začnou hrnout davy lidí, nebudou určitě stačit. Skvělý nápad byl umístění masivních lehátek, které si můžete dokonce otočit žádoucím směrem. Jenom se musíte naučit do nich sedat a hlavně vstávat! Ale nemusíte se bát! Již druhý pokus bude určitě úspěšný! Některé lavičky jsou, nevím proč, natočeny směrem, kde nejsou vidět ani ty akáty. Nu což, jistě se najdou tací, co jim to nebude vadit.

Pochvalu si také zaslouží Naučná stezka s informačními tabulemi, z nichž se dozvíte zajímavosti o rostlinách, které tu rostou a hmyzu, který tu žije. Jedničku s hvězdičkou si zaslouží instalace velice netradičních prvků pro vyřádění vašich dětí. Ony už budou vědět, jak si poradit s třímetrovými dřevěnými skulpturami, které podněcují jejich představivost.

Vánoční Třebíč
Rozzářená vánoční Třebíč. Podívejte se, jak to vypadalo na trzích na náměstí

Až zavítáte na Hrádek příště, určitě tam zjistíte zase něco nového. A až tam budou realizována všechna plánovaná zařízení, bude to nejlepší místo nejen pro odpočinek ale také pro pořádání různých aktivit. Na závěr bych chtěl této rekreační přírodní enklávě popřát mnoho spokojených a slušných návštěvníků, aby mohla být odstraněna tabulka vybízející každého k udržování pořádku. Doufám, že tu neobjeví své pole působnosti ani vandalové a sprejeři alespoň do doby, než tu budou umístěny kamery městské policie.