Rostou holubinky a ryzce borové, suchohřiby hnědé, křemenáče, kozáky a čirůvky fialové. Při sběru čirůvek fialových je třeba dávat pozor na možnou záměnu za jedovaté druhy fialových pavučinců. Jedovaté pavučince mají pavučinku a na starších plodnicích rezavé lupeny. Hojně rostou mírně jedovaté muchomůrky citrónová a červená. Smrtelně jedovatých muchomůrek zelených již ubylo, stále ale rostou.  Na starých dubech najdeme pstřeň dubový, známý pod lidovým názvem jelení jazyk. 

Houby rostou všude. Hřiby dubové se dají najít i na vřesovišti. Na travnatých plochách rostou bedly vysoké ve velkém množství. Hojně roste i ke konzumaci nevhodná bedla zahradní, která by se dala zaměnit za bedlu vysokou, od ní ji odlišíme jednoduše: rýpneme do třeně, pokud začne oranžovět houbu nesbíráme. Běžně nacházíme pýchavky dlabané. Letos pěkně rostly i pýchavky (vatovce) obrovské. O žampióny zakopneme i v městském trávníku, pozor však na mírně jedovatý žampion zápašný, charakteristický intenzivním žlutnutím po narušení klobouku či třeně a nepříjemným zápachem.

Radomír Němec