V pátek se uskutečnila taneční zábava, kterou drželo pohostinství Na Farmě. K tanci a poslechu hrála skupina Credit. Sobotní sportovní odpoledne patřilo soutěži v hodu sudem. Do soutěže se kromě mužů přihlásily také ženy a děti. Vítězství v kategorii mužů získal domácí borec Luboš Vecheta hodem 9,20 metry. Druhé místo patřilo Karlu Kovárníkovi mladšímu, který hodil devět metrů. Bronzovou příčku obsadil Tomáš Kalina za hod dlouhý sedm a půl metrů. V kategorii mužů soutěžilo dvanáct sportovců.

Mezi ženami, kterých soutěžilo sedm, vyhrála Tereza Špičková hodem 4,80 metrů. Druhé místo patřilo Jaroslavě Špičkové za výkon 3,90 metrů. Třetí skončila Šárka Möllerová, která dosáhla na 3,10 metr. V dětské kategorii soutěžilo pět sportovců. Z vítězství se radoval Matěj Urbánek za hod 4,10 metrů. Druhý skončil Lukáš Krčál s výkonem tři a půl metru. Třetí se umístil Filip Urbánek za 2,36 metrů. Tečku za sobotním odpolednem udělala večerní zábava se skupinou Phoenix.

Třebíčská Jelínkova ulice je v úseku mezi parkovištěm u Hotelu Atom a Mezníkovou ulicí od 21. do 27. srpna uzavřená.
Hlavní ulice mezi Atomem a Poliklinikou Hájek v Třebíči je uzavřená

Nedělní program zahájila mše svatá u nově zrekonstruované místní kapličky sloužená panem Tomášem Holcnerem. Po jejím skončení následovalo zavádění po dědině s dechovou kapelou Malá dechovka z Moravskobudějovicka s kapelníkem Josefem Jelínkem, která po zavádění vyhrávala v areálu bývalé školy do podvečerních hodin. Tak jako o každém posvícení, nechyběly ani letos kolotoče se stánky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Sboru dobrovolných hasičů Příložany, občanům i mládeži, jež se podíleli na přípravě a zdárném průběhu příložanského posvícení. Poděkování patří také firmě TESMA za posečení trávy a úklid v obci. Nesmíme zapomenout poděkovat za přípravu občerstvení pro účinkující, kde patří dík Vlaďce Mrňové z Lipníku, že vše zařídila. Úplně na závěr také srdečné poděkování Martinu Vodičkovi za přípravu buxusů pro zavádějící chasu a občany. Ještě nemohu zapomenout na velkoobchod Brabec z Třebíče a Zbyňka Hobzu, který celou akci zdokumentoval.

Josef Krejcar, starosta SDH Příložany