Mužské vokální kvarteto Q VOX zpívalo a tanečními kreacemi kroužilo po podiu ve složení, Petr Julíček - tenor, Tomáš Badura - tenorbaryton, Tomáš Krejčí - baryton, umělecký vedoucí, Jiří Miroslav Procházka - bas, na klavír doprovázela Jarmila Mrazíková Češková.

Tento koncert, který byl součástí Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, navštívil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek s manželkou. Přivítal je jednatel pořádající agentury ARS/KONCERT Miroslav Stehlík.

Zbyněk Hobza