Skupina ČEZ ve spolupráci s jednotlivými kraji a Správou uprchlických zařízení nabízí ubytovací kapacity pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Celkem v ubytovnách, bytových domech, firemních bytech a ve svých rekreačních zařízeních po celé České republice vyčlenila 336 lůžek. Momentálně již ubytovává 72 osob, převážně žen a dětí. Část vyčleněných objektů nyní prochází drobnými rekonstrukcemi (výmalba, výměna podlah, dovybavení nábytkem apod.), tak aby co nejdříve byly k dispozici dalším rodinám. Část bytů v Třebíči by měla být zprovozněna v horizontu několika týdnů.

Skupina ČEZ také hned druhý den po zahájení ruské invaze vyhlásila Zaměstnaneckou sbírku. Během tří týdnů se díky zapojení 2 596 zaměstnanců podařilo vybrat téměř 7,3 milionů korun, které Nadace ČEZ zdvojnásobila na 14,6 milionů korun. Finance postupně rozděluje mezi respektované neziskové organizace, které působí buď přímo na Ukrajině, nebo se angažují v pomoci uprchlíkům. Doposud tak peníze putovaly například Českému červenému kříži, organizaci ADRA ČR, České federaci potravinových bank nebo Charitě ČR. K další podpoře byly vybrány Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE, Lékaři bez hranic, UNICEF, Nadační fond Šatník a projekt Paramedici v Kyjevě Charity ČR – finance obdrží v nejbližších dnech.

„Energetici jsou pověstní svou ochotou pomáhat druhým. Okamžitě po vypuknutí konfliktu jsme začali řešit, jakým způsobem se můžeme zapojit do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. Jsem rád, že kolegové neustále přicházejí s novými nápady, a nesmírně hrdý na všechny, kdo se na podpůrných akcích podílejí, ať už naším prostřednictvím, nebo osobně,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podobný ohlas měl i bleskový Krizový grant Ukrajina, která Nadace ČEZ vyhlásila 1. března. Slouží na úhradu provozních nákladů – například ubytování, stravování, materiální pomoc apod. – neziskových organizací, obcí a měst, které se rozhodly poskytnout azyl ukrajinským uprchlíkům. Během dvou týdnů vyčerpalo 115 žadatelů částku přesahující 5 milionů korun. Výhodou krizového grantu je zrychlený administrativní a schvalovací proces, takže žadatelé peníze obdrží už několik dní od podání žádosti.

Příchozím uprchlíkům pomáhají na startu nové životní etapy také materiální sbírky organizované v elektrárnách a dalších provozech Skupiny ČEZ. JE Dukovany vybrala od svých zaměstnanců převážně trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, které v následujících dnech předá do Základní školy Otevřmysl v Třebíči, která organizuje převoz potřebných věcí do válečných zón Ukrajiny, část z nich poslouží příchozím ubytovaným v Třebíči a okolí.

Jana Štefánková

specialista komunikace ČEZ, JE Dukovany