Pomezí jižních Čech a Vysočiny vytváří malebný kraj rozhodně stojící za trochu toho toulání. Krásy přírody, historické památky a milí lidé tvoří lákavou směs v tom správném poměru. Pojďte se mnou a uvidíte sami…

Tomáš Štítný ze Štítného
Pocházel z tvrze Štítné u Žirovnice,(kolem roku 1333 – mezi léty 1401 a 1409 Praha). Byl to český šlechtic z chudé větve Benešoviců, spisovatel, kazatel, překladatel a jedna z předních osobností rané české reformace. Řadí se mezi předchůdce Jana Husa. Bývá označován za zakladatele české odborné prózy.

Židovský hřbitov Nová Včelnice
Židovský hřbitov na Šibeničním vrchu byl založený nejspíše na konci 18. století. Dnes se na ploše 865 m2 nachází zhruba 100 náhrobků pocházejících z doby od první poloviny 19. století do počátku druhé světové války. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Márnice byla zbořena po 2. světové válce.

Zámek v Nové Včelnici
Trojkřídlý zámek vzniklý přestavbou původní gotické tvrze ze 14. stol., rozšířené Vencelíky z Vrchovišť po r. 1550 o dvě obytná křídla. Další barokní přestavba za Paradiesů, na poč. 18. st. postaven „nový zámek“. Empírové úpravy z r. 1840.

Vojtěch Hlinka alias František Pravda
V Nekrasíně se 4. dubna 1817 narodil kněz a vychovatel Vojtěch Hlinka, později známý pod svým literárním pseudonymem František Pravda. Svoji kněžskou dráhu zahájil v Jarošově a po krátkých životních peripetiích na různých místech v Čechách včetně hlavního města zakotvil jako vychovatel potomků barona Sturmfedera v Hrádku u Sušice, kde zůstal až do konce svého života. Zemřel 8. prosince 1904 a je pochován na hřbitově u kostela sv. Vavřince v blízké Zdouni. Jeho hrob je stále udržován a jeho osoba dodnes uchovávána ve velké vážnosti.

František Pravda byl ve své době i uznávaným spisovatelem, který se těšil úctě tak významných současníků, jako byl např. Karel Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Alois Jirásek či Jan Neruda. Je považován za zakladatele vesnické povídky. Jeho bohaté dílo zachycuje život prostých lidí na venkově i vznikající dělnické vrstvy, klade velký důraz na tradice a morální principy.

Pejdlova Rosička
Patrová tvrz se střílnami stojí na mírné ostrožně nad bývalým rybníkem, nejsou o ní písemné zprávy. Byla v majetku vladyckého rodu Koňasů z Vydří někdy od poloviny 16. století.

Miroslav Fiala