„Ať na ni budeme vzpomínat jako na významnou historickou postavu, která se s manželem zasadila o výstavbu klášterů v Jablonném i v Turnově, nebo jako na křesťanskou osobnost, která na chudé a nemocné nahlížela očima víry jako by to byl samotný Ježíš, my věříme, že nám v naší službě pomáhá a vede nás,“ říká vedoucí služeb sv. Zdislavy Eva Vráblová.

Pod jejím patronátem se v Oblastní charitě Třebíč podařilo vytvořit ojedinělou síť propojených na sebe navazujících zdravotně-sociálních služeb v domácím prostředí, která pokrývá celý okres Třebíč. „To znamená, že jsme připraveni nabídnout a poskytovat pomoc lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologa a spirituální podporu lidem, kteří to potřebují. Za měsíc naše týmy vykonají téměř šestnáct tisíc návštěv v domácnostech a měsíčně po našem okrese najezdí skoro jednašedesát kilometrů,“ vysvětluje Eva Vráblová.

Svatá Zdislavo, buď s námi i nadále.